Dagmir Długosz

Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

„(…) Pan Radosław Hancewicz (…) pełnił funkcję trenera wewnętrznego w służbie cywilnej, w ramach „Programu trenerów wewnętrznych w służbie cywilnej”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Pragnę zaznaczyć, że szkolenia realizowane przez Pana Radosława Hancewicza prowadzone były na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie merytorycznym, w przyjaznej atmosferze, a dzięki temu były bardzo dobrze oceniane przez uczestników zajęć szkoleniowych. Pan Radosław Hancewicz jako trener wewnętrzny w służbie cywilnej wykazał się dużym zaangażowaniem w realizację szkoleń oraz wysokimi kwalifikacjami trenerskimi, umiejętnościami pracy z grupą szkoleniową oraz wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych”