O mnie

Radosław Hancewicz – z wykształcenia jestem prawnikiem, na co dzień zaś urzędnikiem państwowym, rzecznikiem prasowym i trenerem administracji publicznej. Od początku 2007 r. przeprowadziłem ponad 5200 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 byłem trenerem wewnętrznym Służby Cywilnej współpracującym z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ukończyłem także Akademię Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Jestem autorem licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz trzech książek skierowanych do administracji publicznej: bardzo dobrze przyjętego wśród kadry zarządzającej polskich urzędów poradnika dla osób pełniących funkcje kierownicze pt.: „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania”, poradnika dla urzędników zaangażowanych w bezpośrednią obsługę klientów pt. „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie” oraz pierwszego w Polsce poradnika dla trenerów chcących efektywnie szkolić administrację publiczną pt. „Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów”,

Współpracuję z wieloma instytucjami publicznymi, w tym z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, gdzie od 2012 roku prowadzę cyklicznie szkolenia z różnej tematyki. W ramach szkoleń zamkniętych szkoliłem m.in.: Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Państwową Agencję Atomistyki oraz wiele innych instytucji wszystkich szczebli administracji publicznej w Polsce.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu zarządzania w administracji. W oparciu o własny, autorski program „Efektywny kierownik kluczem do sukcesu instytucji publicznej”, obejmujący m.in. zagadnienia z zakresu planowania, organizowania pracy, motywowania, nadzorowania, rozliczania, przywództwa, budowy zespołów oraz komunikacji w nich w warunkach polskiej administracji, szkoliłem kadrę kierowniczą polskich instytucji publicznych. W 2012 r. przeprowadziłem szkolenia dla kadry kierowniczej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z zakresu kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi. W 2014 r. ten sam zakres tematyczny był przedmiotem szkoleń, które przeprowadziłem dla kadry kierowniczej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ze szkoleń z tego zakresu korzystało wiele innych instytucji szkoląc część lub całość swoje kadry kierowniczej.

Specjalizuję się także w opisach i wartościowaniu stanowisk pracy oraz ocenach okresowych w służbie cywilnej. Jestem twórcą autorskiego systemu ocen pracowniczych dla Sądu Rejonowego w Białymstoku. Prowadzę także szkolenia w zakresie „Budowy Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w instytucjach publicznych” i „Wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”.

W ramach własnego projektu „Nowoczesny urząd w relacjach ze społeczeństwem – budowa wizerunku instytucji publicznej” zajmuję się ponadto szkoleniami obejmującymi zagadnienia związane z szeroko rozumianym public relations, budową wizerunku, autoprezentacją, komunikacją interpersonalną i wystąpieniami publicznymi, a także szkoleniami z zakresu „Profesjonalnej obsługi klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie”.

Od początku 2009 r. współpracuję z jednostkami wymiaru sprawiedliwości m.in. z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Sądem Apelacyjnym w Białymstoku, Sądem Apelacyjnym w Lublinie, Sądem Okręgowym w Białymstoku, Sądem Okręgowym w Olsztynie, Sądem Okręgowym w Łomży oraz sądami rejonowymi.

Od 2007 jestem wykładowcą zajmującym się tematyką efektywnej komunikacji na Podyplomowych Studiach Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

E-mail: radekh@op.pl

Telefon: +48 602 834 134

Z moich szkoleń korzystały: Zobacz

Inni o mnie: Zobacz