Barbara Sawicka

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku:

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ponieważ każde z dotychczasowych szkoleń było przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie, dynamicznie, z dbałością o każdy szczegół i co najważniejsze zaspokajało oczekiwania, często bardzo wymagających uczestników.”

 

Krzysztof Chojnowski

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku

„Pan Radosław Hancewicz dał się poznać jako osoba kompetentna i dobrze zorganizowana. Cechujący go profesjonalizm, zaangażowanie i odpowiedzialność były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Przygotowanie do zajęć nie budziło najmniejszych zastrzeżeń, a sposób ich prowadzenia w formie wykładu połączonego z warsztatami i dyskusją sprawił, iż stały się one bardziej atrakcyjne. Dzięki wykazywanej kreatywności i zdolnościom efektywnego przekazywania wiedzy prowadzone szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Posiadane zdolności interpersonalne sprawiły, iż Pan Radosław Hancewicz potrafi doskonale komunikować się z każdym odbiorcą.”

Małgorzata Naumann

Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

„Na uwagę zasługuje bardzo dobry kontakt oraz duże zaangażowanie trenera na etapie przygotowania szkolenia (analiza potrzeb szkoleniowych oraz dostosowanie programu do oczekiwań i specyfiki instytucji). Na podstawie zebranych ankiet oraz rozmów z uczestnikami szkolenia można stwierdzić, iż umiejętności trenerskie Pana Radosława Hancewicz oraz samo szkolenie zostały ocenione bardzo wysoko. Uczestnicy wskazywali na dużą wiedzę merytoryczną i praktyczną trenera, różnorodność zastosowanych metod szkoleniowych (wykład i prezentacja, dyskusja, praca w małych grupach, analiza przypadku) oraz bardzo dobry kontakt ze szkoloną grupą.”

Dagmir Długosz

Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

„(…) Pan Radosław Hancewicz (…) pełnił funkcję trenera wewnętrznego w służbie cywilnej, w ramach „Programu trenerów wewnętrznych w służbie cywilnej”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Pragnę zaznaczyć, że szkolenia realizowane przez Pana Radosława Hancewicza prowadzone były na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie merytorycznym, w przyjaznej atmosferze, a dzięki temu były bardzo dobrze oceniane przez uczestników zajęć szkoleniowych. Pan Radosław Hancewicz jako trener wewnętrzny w służbie cywilnej wykazał się dużym zaangażowaniem w realizację szkoleń oraz wysokimi kwalifikacjami trenerskimi, umiejętnościami pracy z grupą szkoleniową oraz wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych”

Aleksandra Ciopińska

Recenzja w Przeglądzie Służby Cywilnej z grudnia 2012 r.:

„Radosław Hancewicz napisał swoją publikację w stylu poradnika. Książka przywodzi na myśl amerykańskie pozycje, które czyta się łatwo i przyjemnie, niejednokrotnie z uśmiechem na ustach. Sam Autor jest ekspertem zawodowo zajmującym się doradzaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsługi klienta. (…) Książka Radosława Hancewicza pt. Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie stanowi praktyczny przewodnik po meandrach obsługi klienta i z powodzeniem może pomóc w wypełnianiu naszych obowiązków.”

Wojciech Zieliński

Były Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o książce „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie”:

„Radosław Hancewicz, jak zawsze –  w sposób przystępny i ciekawy – zachęca urzędników do tego, aby lepiej pracowali. Jak podkreśla – obsługa klienta to nie tylko sprawa Pani (Pana) z okienka, ale pracowników urzędu na wszystkich szczeblach i stanowiskach. Dla mnie – urzędnika na co dzień – książka jest wspaniałą inspiracją, żeby się bardziej starać, doskonalić. Nie zawiera ona skomplikowanych i trudnych do użycia narzędzi – raczej przypomina o rzeczach najważniejszych, tworzących dzisiejszy standard obsługi, których przypominanie, raz na jakiś czas, jest konieczne, żeby nie popaść w rutynę. Radosław Hancewicz przedstawia w niej stereotypowego „trudnego klienta”, który wzbudza uśmiech, i podpowiada jak z nim postępować, ale nie oszczędza też urzędników, bezlitośnie podając przykłady ich najczęstszych błędów. Autor wielokrotnie porusza ciekawy wątek relacji między urzędnikiem a klientem, zwracając uwagę na niestosowność wywyższania się urzędników, ale także nie zachęca do zbytniej uległości, w imię zasady „klient nasz Pan”. Książkę odradzam teoretykom, a szczerze polecam urzędnikom.”

Paweł Woś

Recenzja pt. „Superkierownik dla budżetówki” w Dzienniku Gazecie Prawnej:

„W księgarniach nie brak poradników o tym, jak być dobrym szefem. A mimo to Radosławowi Hancewiczowi udało się namierzyć i wypełnić ważną lukę na tym rynku. Napisał dobrą i pożyteczną książkę dla wcale niemałego grona kierowników instytucji publicznych. Absolutnie godną polecenia całej kadrze zarządzającej w polskiej budżetówce. (…)”

Lech Marcinkowski

Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

„Książka Radosława Hancewicza pt. „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania” (…) zasługuje na pozytywną recenzję (…) z kilku powodów. Po pierwsze, jest jednym z pierwszych poradników zarządzania w realiach polskiej administracji. Nie jest to podręcznik przedstawiający wiedzę teoretyczną, często opartą o zagraniczne obserwacje. Nie jest to też amerykański poradnik dający rady konkretne, ale oderwane od naszej rzeczywistości. To pozycja napisana przez osobę pracującą od lat w polskiej administracji z myślą o czytelnikach z tego właśnie środowiska.”

Paweł Woś

Recenzja pt. „Urzędniku, przeczytaj” w Dzienniku Gazecie Prawnej

„Uwielbiam książki Radosława Hancewicza. Bo nie boi się brać na warsztat tematów z pozoru mało spektakularnych. Ale kto wie, czy nie są to właśnie tematy dla wielu z nas najważniejsze. (…) Lubię książki Hancewicza jeszcze z jednego powodu. Mam wrażenie, że naprawdę mają szansę do kogoś trafić. Bo autor nie jest jednym z tych mądrali reprezentujących wielkie firmy konsultingowe albo think tanki, które ex cathedra pouczają administrację publiczną, wytykając jej nieefektywność, brak elastyczności i organizacyjne absurdy. Z drugiej strony jego książki to coś więcej niż wewnętrzne biuletyny służby cywilnej, które pisane są takim językiem, że i tak nikt ich nie przeczyta. Hancewicz ma dobry dziennikarski warsztat i łączy go z bogatym doświadczeniem trenera służby cywilnej. Dzięki temu dobrze zna strony znajdujące się po obu stronach barykady: wie, co męczy samych urzędników, wie także, jakie oczekiwania mają wobec nich petenci (choć Hancewicz woli używać terminu „klienci”). Widać to było już w jego zeszłorocznej książce o tym, jak być skutecznym kierownikiem w instytucji publicznej.”

Instytucje z którymi współpracowałem

Poniżej wykaz instytucji z którymi dotychczas współpracowałem i których pracowników szkoliłem. Posiadane liczne referencje pisemne mogę przedłożyć na życzenie.

Instytucje centralne

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Białymstoku
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Centrala
 • Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Białymstoku

Instytucje regionalne

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
 • Urząd Morski w Słupsku
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Krakowie
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie
 • Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy
 • Archiwum Państwowe w Koszalinie
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu
 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
 • Archiwum Państwowe w Toruniu
 • Archiwum Państwowe w Płocku
 • Archiwum Państwowe w Łodzi
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe w Opolu
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Izba Skarbowa w Olsztynie
 • Izba Skarbowa w Białymstoku
 • Izba Skarbowa w Rzeszowie
 • Izba Celna w Olsztynie
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej
 • Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku
 • Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
 • I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
 • II Urząd Skarbowy w Białymstoku
 • Urząd Skarbowy w Grójcu
 • Urząd Skarbowy w Białobrzegach
 • Urząd Skarbowy w Iławie
 • Urząd Skarbowy w Nowej Soli
 • Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim
 • Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu
 • Urząd Skarbowy w Giżycku
 • Urząd Skarbowy w Śremie
 • Urząd Skarbowy w Choszcznie
 • Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Urząd Skarbowy w Ostródzie
 • II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Wymiar sprawiedliwości

 • Sąd Apelacyjny w Białymstoku
 • Sąd Apelacyjny w Lublinie
 • Sąd Okręgowy w Białymstoku
 • Sąd Okręgowy w Olsztynie
 • Sąd Okręgowy w Łomży
 • Sąd Okręgowy w Suwałkach
 • Sąd Okręgowy w Zamościu
 • Sąd Okręgowy w Radomiu
 • Sąd Okręgowy w Toruniu
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe
 • Sąd Rejonowy w Augustowie
 • Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju
 • Sąd Rejonowy w Ciechanowie
 • Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Sąd Rejonowy Kraków Podgórze
 • Sąd Rejonowy w Kwidzynie
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Sąd Rejonowy w Ostródzie
 • Sąd Rejonowy w Suwałkach
 • Sąd Rejonowy w Szczytnie
 • Sąd Rejonowy w Wyszkowie
 • Sąd Rejonowy w Zamościu
 • Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Instytucje samorządowe

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Krakowie
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Lesznie
 • Urząd Miejski w Stalowej Woli
 • Urząd Miejski w Mińsku Mazowieckim
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Urząd Miasta i Gminy Mrozy
 • Urząd Gminy w Zabłudowie
 • Urząd Gminy Lyski
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie