Oferta wideoszkoleń z KSAP

Wideoszkolenia – tak samo skuteczne, a oglądasz kiedy chcesz! – wspólny projekt z KSAP

  • Nie musisz szukać terminów szkoleń grupowych, ani jechać na miejsce szkolenia – uczestniczysz kiedy chcesz i skąd chcesz.
  • Oglądasz kiedy masz na to czas, a jeśli podczas oglądania coś ci przerwie, stopujesz szkolenie i wracasz do niego wtedy kiedy znów możesz się skupić.
  • Jakiś temat zainteresował cię szczególnie? Możesz go obejrzeć kilkukrotnie.
  • Wszystko to zalety moich wideoszkoleń przygotowanych w formule offline, oferowanych w ramach współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Pandemia była czasem w którym organizacja szkoleń zarówno w formule zamkniętej, jak i w formule otwartej była bardzo utrudniona. Dlatego wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej zdecydowaliśmy, że nagramy moje najpopularniejsze szkolenia i udostępnimy je Państwu w formie pełnowartościowych wideoszkoleń. Pandemia się skończyła, a z tej formy podnoszenia swoich kompetencji korzysta coraz więcej osób.

Uprzedzając wątpliwości, wideoszkolenie to nie jest prezentacja e-learningowa podczas której widzicie Państwo jedynie slajdy i czytacie Państwo notatki. Wideoszkolenie to pełnowymiarowe szkolenie, podczas którego oprócz omawiania najważniejszych zasad i partii materiału odpowiadam także na pytania, które najczęściej były zadawane przez uczestników moich szkoleń. Uczestnik może z nich skorzystać w każdym czasie. Co więcej korzysta ze szkolenia we własnym tempie, a ważniejsze wątki może przewijać i wysłuchać kilkukrotnie.

Cały projekt ma nazwę „Efektywny kierownik”. Jest to pakiet 7 wideoszkoleń, które skierowane są do osób, które chciałyby zarządzać nowocześnie, skutecznie oraz dowiedzieć się w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji: kierownik – pracownik, przy wykorzystaniu sprawdzonych w administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań. Szkolenia są kierowane w szczególności do:

  • kierowników różnego szczebla z administracji publicznej,
  • szefów instytucji publicznych,
  • pracowników komórek kadrowych i personalnych uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Wierząc, że wychodzi to naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszam na powyższe wideoszkolenia!