Małgorzata Naumann

Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

„Na uwagę zasługuje bardzo dobry kontakt oraz duże zaangażowanie trenera na etapie przygotowania szkolenia (analiza potrzeb szkoleniowych oraz dostosowanie programu do oczekiwań i specyfiki instytucji). Na podstawie zebranych ankiet oraz rozmów z uczestnikami szkolenia można stwierdzić, iż umiejętności trenerskie Pana Radosława Hancewicz oraz samo szkolenie zostały ocenione bardzo wysoko. Uczestnicy wskazywali na dużą wiedzę merytoryczną i praktyczną trenera, różnorodność zastosowanych metod szkoleniowych (wykład i prezentacja, dyskusja, praca w małych grupach, analiza przypadku) oraz bardzo dobry kontakt ze szkoloną grupą.”