Instytucje z którymi współpracowałem

Poniżej wykaz instytucji z którymi dotychczas współpracowałem i których pracowników szkoliłem. Posiadane liczne referencje pisemne mogę przedłożyć na życzenie.

Instytucje centralne

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Białymstoku
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Centrala
 • Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Białymstoku

Instytucje regionalne

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
 • Urząd Morski w Słupsku
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Krakowie
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie
 • Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy
 • Archiwum Państwowe w Koszalinie
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu
 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
 • Archiwum Państwowe w Toruniu
 • Archiwum Państwowe w Płocku
 • Archiwum Państwowe w Łodzi
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe w Opolu
 • Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Izba Skarbowa w Olsztynie
 • Izba Skarbowa w Białymstoku
 • Izba Skarbowa w Rzeszowie
 • Izba Celna w Olsztynie
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej
 • Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku
 • Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
 • I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
 • II Urząd Skarbowy w Białymstoku
 • Urząd Skarbowy w Grójcu
 • Urząd Skarbowy w Białobrzegach
 • Urząd Skarbowy w Iławie
 • Urząd Skarbowy w Nowej Soli
 • Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim
 • Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu
 • Urząd Skarbowy w Giżycku
 • Urząd Skarbowy w Śremie
 • Urząd Skarbowy w Choszcznie
 • Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Urząd Skarbowy w Ostródzie
 • II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Wymiar sprawiedliwości

 • Sąd Apelacyjny w Białymstoku
 • Sąd Apelacyjny w Lublinie
 • Sąd Okręgowy w Białymstoku
 • Sąd Okręgowy w Olsztynie
 • Sąd Okręgowy w Łomży
 • Sąd Okręgowy w Suwałkach
 • Sąd Okręgowy w Zamościu
 • Sąd Okręgowy w Radomiu
 • Sąd Okręgowy w Toruniu
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe
 • Sąd Rejonowy w Augustowie
 • Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju
 • Sąd Rejonowy w Ciechanowie
 • Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Sąd Rejonowy Kraków Podgórze
 • Sąd Rejonowy w Kwidzynie
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Sąd Rejonowy w Ostródzie
 • Sąd Rejonowy w Suwałkach
 • Sąd Rejonowy w Szczytnie
 • Sąd Rejonowy w Wyszkowie
 • Sąd Rejonowy w Zamościu
 • Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Instytucje samorządowe

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Krakowie
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Lesznie
 • Urząd Miejski w Stalowej Woli
 • Urząd Miejski w Mińsku Mazowieckim
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Urząd Miasta i Gminy Mrozy
 • Urząd Gminy w Zabłudowie
 • Urząd Gminy Lyski
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie