Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucji publicznej

Szkolenie ma na celu przekrojowe omówienie najważniejszych zasad i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Jest skierowane do:

 • kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych
 • osób nadzorujących lub koordynujących obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie
 • pracowników komórek kadrowych lub personalnych wykonujących zadania związane z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Kierownik w instytucji publicznej – Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
 • Nabór i wprowadzanie nowych pracowników – kto w urzędzie ma tu coś do zrobienia?
 • Jak skutecznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników w urzędzie?

Zapytaj o szczegółowy program

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy –  jak realnie i skutecznie wykorzystać ten system w urzędzie?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy, a także omówienie najczęstszych błędów pojawiających się zarówno w organizacji całego procesu jak i w samych opisach. Koncentracja na praktycznych aspektach opisów i wartościowania stanowisk pracy to atut tego szkolenia, wynikający z moich doświadczeń, które wykorzystuję podczas szkolenia omawiając dziesiątki zagadnień o które byłem pytany podczas szkoleń prowadzonych z tego tematu przez ostatnie 16 lat w różnych urzędach wdrażających ten system.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, którzy tworzą projekty opisów, członków zespołów wartościujących oraz do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób zainteresowanych wykorzystaniem wyników wartościowania do kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędzie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
 • Czym są opisy stanowisk pracy oraz jak prawidłowo zorganizować proces opisywania stanowisk w urzędzie?
 • Jak poprawnie sporządzić opis stanowiska pracy w służbie cywilnej?
 • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w urzędzie?
 • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy w służbie cywilnej?
 • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie?

Zapytaj o szczegółowy program

Przeprowadzanie ocen okresowych w służbie cywilnej a efektywność zarządzania ludźmi w instytucji publicznej

Szkolenie jest połączeniem szkolenia „Kierowanie w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania” (skrócona wersja) oraz „Ocena okresowa w służbie cywilnej – jak sprawić żeby nie była fikcją?” (pełna wersja).

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
 • Planowanie, delegowanie, nadzorowanie i rozliczanie – jak to robić żeby być skutecznym i uniknąć najczęstszych błędów?
 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
 • Jak dobierać, rozumieć i stosować kryteria oceny oraz do czego odnosić się podczas oceny pracowników?

Zapytaj o szczegółowy program

Ocena okresowa w służbie cywilnej – jak sprawić żeby nie była fikcją?

To jednodniowe szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego przeprowadzenia ocen okresowych w służbie cywilnej (ale prowadzę je także w wariantach dla sądów i samorządów) i to zarówno w charakterze oceniającego, jak i osoby nadzorującej proces ocen w urzędzie. Ponadto, celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych porad dotyczących tego procesu, które będą odpowiedzią na częste zarzuty, że oceny są fikcją. Dlaczego się tak dzieje i co zrobić żeby tak nie było? – na te pytania także padną odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
 • Jak dobierać, rozumieć i stosować kryteria oceny oraz do czego odnosić się podczas oceny pracowników?

Zapytaj o szczegółowy program

Kierownik w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania

Od administrowania do zarządzania – jak zwiększyć efektywność pracowników w instytucji publicznej

Dwudniowe szkolenie skierowane do kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych, którzy chcą dużo skuteczniej zarządzać pracownikami i uzyskiwać lepsze efekty wspólnej pracy osiągający jednocześnie większy komfort w zarządzaniu. Szkolenie, które jest jednym z najczęściej przeze mnie realizowanych, zostało oparte na mojej bestsellerowej książce pt. „Kierownik w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania”

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak zmienia się nasza rola kiedy zostajemy kierownikiem?
 • Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
 • Planowanie, delegowanie, nadzorowanie i rozliczanie – jak to robić żeby być skutecznym i uniknąć najczęstszych błędów?

Zapytaj o szczegółowy program