Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy –  jak realnie i skutecznie wykorzystać ten system w urzędzie?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy, a także omówienie najczęstszych błędów pojawiających się zarówno w organizacji całego procesu jak i w samych opisach. Koncentracja na praktycznych aspektach opisów i wartościowania stanowisk pracy to atut tego szkolenia, wynikający z moich doświadczeń, które wykorzystuję podczas szkolenia omawiając dziesiątki zagadnień o które byłem pytany podczas szkoleń prowadzonych z tego tematu przez ostatnie 16 lat w różnych urzędach wdrażających ten system.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, którzy tworzą projekty opisów, członków zespołów wartościujących oraz do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób zainteresowanych wykorzystaniem wyników wartościowania do kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędzie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

  • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
  • Czym są opisy stanowisk pracy oraz jak prawidłowo zorganizować proces opisywania stanowisk w urzędzie?
  • Jak poprawnie sporządzić opis stanowiska pracy w służbie cywilnej?
  • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w urzędzie?
  • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy w służbie cywilnej?
  • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie?

Zapytaj o szczegółowy program