Zapraszam na moje e-szkolenia 2020/2021 – wspólny projekt z KSAP

  • Nie musisz szukać terminów szkoleń grupowych, ani jechać na miejsce szkolenia – uczestniczysz kiedy chcesz i skąd chcesz.
  • Oglądasz kiedy masz na to czas, a jeśli podczas oglądania coś ci przerwie, stopujesz szkolenie i wracasz do niego wtedy kiedy znów możesz się skupić.
  • Jakiś temat zainteresował cię szczególnie? Możesz go obejrzeć kilkukrotnie.
  • To główne zalety nowej oferty moich e-szkoleń w formule offline oferowanych w ramach współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej
W związku z obecną sytuacją w której utrudniona jest organizacja szkoleń zarówno w formule zamkniętej, jak i w formule otwartej wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej zdecydowaliśmy, że nagramy moje najpopularniejsze szkolenia i udostępnimy je Państwu w formie pełnowartościowych e-szkoleń.

E-szkolenie to pełnowymiarowe szkolenie, podczas którego oprócz omawiania najważniejszych zasad odpowiadam także na pytania, które najczęściej były zadawane przez uczestników moich szkoleń… czytaj dalej

Notka biograficzna

Radosław Hancewicz – prawnik, PR-owiec, trener. Od początku 2007 r. przeprowadził blisko 5000 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Autor licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz pierwszego w Polsce poradnika dla trenerów chcących efektywnie szkolić administrację publiczną pt. „Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów”, wydanego w sierpniu 2011 r. nakładem Wydawnictwa Helion/OnePress. Autor wydanego przez to samo wydawnictwo poradnika dla osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych pt.: „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania”, który pojawił się w księgarniach w marcu 2012 r. i już pierwszego dnia sprzedaży wszedł na listę bestsellerów wydawnictwa… czytaj dalej

Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów jest pierwszą na polskim rynku pozycją, omawiającą specyfikę organizacji i prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Czytaj dalej

Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania jest pierwszym w Polsce praktycznym podręcznikiem, który w szczery, daleki od idealizowania i naiwności sposób opisuje problemy z zarządzaniem w warunkach instytucji publicznych w naszym kraju. Książka zawiera ponad 250 porad i podpowiedzi, które mogą poprawić zarządzanie tak, by stało się efektywne i skuteczne. Można je wykorzystać zarówno w urzędach administracji samorządowej, urzędach wchodzących w skład Służby Cywilnej, agencjach rządowych, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, a nawet w jednostkach ochrony zdrowia czy jednostkach oświaty. Czytaj dalej

Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie jest propozycją dla wszystkich, którzy sami bezpośrednio obsługują klientów, ale także dla tych którzy taką obsługę nadzorują jako bezpośredni przełożeni lub szefowie instytucji, bo przecież za obsługę odpowiadamy wszyscy! Ma ona pomóc zrozumieć, czego się dziś oczekuje od pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą w urzędzie oraz jak taka obsługa powinna być zorganizowana, żeby jak najbardziej ułatwiała pracę i podnosiła u obywateli przekonanie, że instytucja działa profesjonalnie. Znajdziesz w niej szereg narzędzi i proponowanych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć osobistą skuteczność obsługi klienta, w tym także tzw. klienta trudnego, co powinno się przełożyć na większe poczucie satysfakcji z wykonywania tej pracy, która jest jedną z najtrudniejszych w każdym urzędzie. Czytaj dalej

Współpracowałem z:

Aktualne tematy

Jak sprawić żeby oceny okresowe przestały być fikcją? – nowe szkolenie!

22 kwietnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej. To kolejna już wersja regulacji w oparciu o którą w urzędach służby cywilnej należy przeprowadzać oceny okresowe. Zapraszam do organizacji szkolenia opartego o najnowsze przepisy, ale też o doświadczenia z dotychczasowej praktyki! W wielu urzędach oceny okresowe są fikcją. Na szkoleniu wspólnie porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby zaczęły realizować cele, które się przed nimi stawia.

Pobierz program

Nowe zasady opisywania i wartościowania stanowisk pracy – nowe szkolenie

Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej przyniosło nowości o których powinien pamiętać każdy urząd wchodzący w skład służby cywilnej. Co więcej, w wielu urzędach opisy i wartościowanie nadal nie są sporządzane poprawnie co uniemożliwia wykorzystywanie tych narzędzi do prawidłowego zarządzania zasobami ludzki. Dlatego zapraszam do organizacji w Państwa urzędach szkoleniach zamkniętego pt. „Nowe zasady opisywania i wartościowania stanowisk pracy”.

Pobierz program

Oceny okresowe w służbie cywilnej po zmianach rozporządzenia

Zmiany, które w zakresie ocen okresowych w służbie cywilnej wprowadziło nowe rozporządzenie na szczęście nie wywracają całego systemu do góry nogami, a są jedynie tak bardzo potrzebnym uporządkowaniem kwestii o których mówiło się od kilku lat. Niestety niektóre wprowadzone usprawnienia są zarazem polem do kolejnych błędów, które można popełnić oceniając. Dlatego trzeba mocno sobie uświadomić do czego te zmiany mają służyć.

Czytaj więcej

Nabory w instytucjach publicznych

Brak profesjonalizmu przy naborze na stanowiska urzędnicze w instytucjach publicznych może skutkować dwoma poważnymi następstwami. Po pierwsze, wiele z tych instytucji – poprzez własną niefrasobliwość na tym polu – stwarza sobie dodatkowe problemy, zamiast uzyskać poprawę jakości i wyników pracy w efekcie przeprowadzenia właściwej rekrutacji. Po drugie, nieprofesjonalne prowadzenie naboru bardzo negatywnie wpływa na wizerunek własny danej instytucji. Pierwszy z wymienionych powyżej problemów jest na ogół lekceważony, a drugi zazwyczaj nie zostaje nawet dostrzeżony. Powinniśmy coś z tym zrobić, aby administracja publiczna chociaż sama sobie nie wytwarzała kłopotów, które ciężko potem rozwiązać.

Czytaj więcej

Opinie uczestników 

 

„Chciałbym wyrazić pełne uznanie i pochwalić profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu Akademia PR. Osoba trenera prowadzącego zajęcia była bardzo dobra.  Potrafiła nawiązać stały kontakt z uczestnikami szkolenia angażując ich do wspólnej, merytorycznej pracy i zachęcić do dyskusji nad omawianymi problemami”

Podinspektor ds. informacji i promocji. UM w Stargardzie Szczecińskim

 

„Szkolenie wypełniło moje oczekiwania wobec wiedzy, którą chciałam uzupełnić. Pozostałe informacje usystematyzowały i uporządkowały moją wiedzę, którą już posiadałam”

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

 

„Szkolenie uważam za bardzo pomocne. Rzuca światło na rzeczy, które w pierwszej chwili nie są widoczne. Uważam, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone dla większej grupy pracowników mojego urzędu”

Inspektor z Urzędu Miejskiego w Gdańsku

 

„Jak najbardziej poleciłbym ten warsztat, z uwagi na trafne dostrzeżenie tematów, z którymi na co dzień spotykamy się w ramach szeroko rozumianej obsługi klienta w urzędzie. Szkolenie było odpowiednio zorganizowane jak i przeprowadzone. Osoba trenera Pana Radosława Hancewicza to przede wszystkim specjalista, który w sposób klarowny, zrozumiały, odpowiedni, właściwy przekazuje swoją wiedzę podczas szkolenia. Z miłą chęcią wezmę udział w innych szkoleniach organizowanych przez ww. trenera”

Inspektor z Urzędu Komunikacji Elektronicznej