Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania

Jest pierwszym w Polsce praktycznym podręcznikiem, który w szczery, daleki od idealizowania i naiwności sposób opisuje problemy z zarządzaniem w warunkach instytucji publicznych w naszym kraju. Książka zawiera ponad 250 porad i podpowiedzi, które mogą poprawić zarządzanie tak, by stało się efektywne i skuteczne. Można je wykorzystać zarówno w urzędach administracji samorządowej, urzędach wchodzących w skład Służby Cywilnej, agencjach rządowych, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, a nawet w jednostkach ochrony zdrowia czy jednostkach oświaty.

Książka pt. „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania” to pozycja z której skorzystało już tysiące dyrektorów, naczelników i kierowników różnego szczebla polskich instytucji publicznych. Na jej podstawie przeprowadziłem setki szkoleń dla kadry kierowniczej polskich urzędów m.in. Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Recenzja w Przeglądzie Służby Cywilnej

W Wydaniu Specjalnym nr 2 Przeglądu Służby Cywilnej ukazała się recenzja książki „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania” autorstwa Lecha Marcinkowskiego, Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oto ona: „Książka Radosława Hancewicza pt. „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania” (ss. 190) zasługuje na pozytywną recenzję w „Przeglądzie […]

Recenzja w Dzienniku Gazety Prawnej

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazała się recenzja mojej książki „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania” autorstwa Pawła Wosia. Oto ona: „W księgarniach nie brak poradników o tym, jak być dobrym szefem. A mimo to Radosławowi Hancewiczowi udało się namierzyć i wypełnić ważną lukę na tym rynku. Napisał dobrą i pożyteczną książkę […]

To książka, w której NIE ma:

 • bardzo skomplikowanych teorii i narzędzi zarządzania (bo zazwyczaj najlepsze są proste rozwiązania),
 • przykładów z sektora biznesowego lub książek zachodnich (bo zazwyczaj nijak mają się one do naszych realiów).

Z drugiej strony pozycja ta uświadamia, jak niewiele trzeba, żeby być skutecznym menedżerem. Powinni ją przeczytać wszyscy szefowie i wszyscy kierownicy z polskich instytucji publicznych. Dobrze mieć ją stale na biurku i co dzień do niej wracać!

W książce opisano następujące zagadnienia:

 • Niezbędne kompetencje kierownika w instytucji publicznej
 • Planowanie i zarządzanie przez cele
 • Organizowanie pracy i delegowanie
 • Kierowanie i motywowanie
 • Przywództwo i odwaga kierownicza
 • Nadzorowanie
 • Rozliczanie
 • Budowanie zespołu
 • Ocenianie
 • Komunikowanie w zespole
 • Rekrutowanie i wprowadzanie nowych pracowników
 • Szkolenie i rozwijanie podwładnych

Patronat medialny nad książką: Związek Miast Polskich, Serwis Publiczni.pl, Miesięcznik Personel i Zarządzanie oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Kamil Mroczka

„Książka autorstwa Radosława Hancewicza stanowi bardzo udane kompendium praktycznych wskazówek dla pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej. Prosty język przekazu oraz liczne przykłady pozytywnych i negatywnych zachowań kierowniczych niewątpliwie dodają jej atrakcyjności. Książkę polecam wszystkim pracownikom administracji publicznej, zarówno zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, jak i planującym taką ścieżkę rozwoju.” Kamil Mroczka, kierownik Oddziału Zarządzania […]

Tomasz Kałużny

„Bardzo dobra pozycja traktująca o zarządzaniu organizacją, w tym instytucją publiczną – bez nadmiaru teorii, a przeciwnie, z dobrymi radami praktycznymi, szczególnie cennymi w czasach kryzysu w zakresie budowania „kultury narzędzi motywacyjnych” czy też konieczności rozwijania kompetencji przywódczych przez kierowników instytucji publicznych. Zarządzanie dotyczy ludzi, warto więc zapoznać się z tą pozycją i przyjąć odpowiedzialność […]

Małgorzata Bywanis-Jodlińska

„Nic tak bardzo nie stanowi o sukcesie lub porażce w dzisiejszym świecie, jak ludzie, z którymi przyszło nam pracować. I o ludziach jest właśnie ta książka. O pracownikach administracji publicznej, pracujących najczęściej w mniejszych lub większych zespołach, ich marzeniach, aspiracjach i frustracjach. I o ludziach kierujących innymi. Ci ostatni wywodzą się z równego szeregu szarych […]