Tomasz Kałużny

„Bardzo dobra pozycja traktująca o zarządzaniu organizacją, w tym instytucją publiczną – bez nadmiaru teorii, a przeciwnie, z dobrymi radami praktycznymi, szczególnie cennymi w czasach kryzysu w zakresie budowania „kultury narzędzi motywacyjnych” czy też konieczności rozwijania kompetencji przywódczych przez kierowników instytucji publicznych. Zarządzanie dotyczy ludzi, warto więc zapoznać się z tą pozycją i przyjąć odpowiedzialność za podległych pracowników, którymi kierujemy, gdy zarządzamy instytucjami publicznymi.”

Tomasz Kałużny,
prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku