Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

Szkolenie ma na celu przekrojowe omówienie najważniejszych zasad i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Jest skierowane jest do:

  • kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych
  • osób nadzorujących lub koordynujących obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie
  • pracowników komórek kadrowych lub personalnych wykonujących zadania związane z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

  • Kierownik w instytucji publicznej – Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
  • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
  • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
  • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
  • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
  • Nabór i wprowadzanie nowych pracowników – kto w urzędzie ma tu coś do zrobienia?
  • Jak skutecznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników w urzędzie?

Zobacz więcej