Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

Szkolenie ma na celu przekrojowe omówienie najważniejszych zasad i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Jest skierowane jest do:

 • kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych
 • osób nadzorujących lub koordynujących obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie
 • pracowników komórek kadrowych lub personalnych wykonujących zadania związane z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Kierownik w instytucji publicznej – Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
 • Nabór i wprowadzanie nowych pracowników – kto w urzędzie ma tu coś do zrobienia?
 • Jak skutecznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników w urzędzie?

Zobacz więcej

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy – jak realnie i skutecznie wykorzystać ten system w urzędzie?

Szkolenie jest połączeniem szkoleń „Opisywanie stanowisk pracy”  oraz „Wartościowanie stanowisk pracy” i składa się z modułów wchodzących w skład tych szkoleń.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
 • Czym są opisy stanowisk pracy oraz jak prawidłowo zorganizować proces opisywania stanowisk w urzędzie?
 • Jak poprawnie sporządzić opis stanowiska pracy w służbie cywilnej?
 • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w urzędzie?
 • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy w służbie cywilnej?
 • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie?

Zobacz więcej

Featured Video Play Icon

Wartościowanie stanowisk pracy

Szkolenie skierowane jest do członków zespołów wartościujących oraz do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób zainteresowanych wykorzystaniem wyników wartościowania do kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędzie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w urzędzie?
 • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy w służbie cywilnej?
 • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie?

Zobacz więcej

Featured Video Play Icon

Opisywanie stanowisk pracy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania opisów stanowisk pracy, a także omówienie najczęstszych błędów pojawiających się zarówno w organizacji całego procesu jak i w samych opisach. Koncentracja na praktycznych aspektach opisów stanowisk pracy to atut tego szkolenia, wynikający z doświadczeń prowadzącego który omawia dziesiątki zagadnień o które był pytany podczas szkoleń prowadzonych z tego tematu przez ostatnie 14 lat w różnych urzędach wdrażających ten system.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów?
 • Czym są opisy stanowisk pracy oraz jak prawidłowo zorganizować proces opisywania stanowisk w urzędzie?
 • Jak poprawnie sporządzić opis stanowiska pracy w służbie cywilnej?

Zobacz więcej

Przeprowadzanie ocen okresowych w służbie cywilnej a efektywność zarządzania ludźmi w instytucji publicznej

Szkolenie jest połączeniem szkoleń „Kierowanie w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania” oraz „Ocena okresowa w służbie cywilnej – jak sprawić żeby nie była fikcją?” i składa się z modułów wchodzących w skład tych szkoleń.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
 • Planowanie, delegowanie, nadzorowanie i rozliczanie – jak to robić żeby być skutecznym i uniknąć najczęstszych błędów?
 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
 • Jak dobierać, rozumieć i stosować kryteria oceny oraz do czego odnosić się podczas oceny pracowników?

Zobacz więcej

Featured Video Play Icon

Ocena okresowa w służbie cywilnej – jak sprawić żeby nie była fikcją?

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego przeprowadzenia ocen okresowych w służbie cywilnej i to zarówno w charakterze oceniającego, jak i osoby nadzorującej proces ocen w urzędzie. Ponadto, celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych porad dotyczących tego procesu, które będą odpowiedzią na częste zarzuty, że oceny są fikcją. Dlaczego się tak dzieje i co zrobić żeby tak nie było? – na te pytania także padną odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje?
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające?
 • Jak dobierać, rozumieć i stosować kryteria oceny oraz do czego odnosić się podczas oceny pracowników?

Zobacz więcej

Featured Video Play Icon

Kierownik w instytucji publicznej – Jak znaleźć swój własny, skuteczny styl zarządzania

Szkolenie jest skierowane do kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych, którzy chcą dużo skuteczniej zarządzać pracownikami i uzyskiwać lepsze efekty wspólnej pracy osiągający jednocześnie większy komfort w zarządzaniu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas?
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej?
 • Planowanie, delegowanie, nadzorowanie i rozliczanie – jak to robić żeby być skutecznym i uniknąć najczęstszych błędów?

Zobacz więcej

Oferta wideoszkoleń z KSAP

Wideoszkolenia – tak samo skuteczne, a oglądasz kiedy chcesz! – wspólny projekt z KSAP

 • Nie musisz szukać terminów szkoleń grupowych, ani jechać na miejsce szkolenia – uczestniczysz kiedy chcesz i skąd chcesz.
 • Oglądasz kiedy masz na to czas, a jeśli podczas oglądania coś ci przerwie, stopujesz szkolenie i wracasz do niego wtedy kiedy znów możesz się skupić.
 • Jakiś temat zainteresował cię szczególnie? Możesz go obejrzeć kilkukrotnie.
 • Wszystko to zalety moich wideoszkoleń przygotowanych w formule offline, oferowanych w ramach współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Pandemia była czasem w którym organizacja szkoleń zarówno w formule zamkniętej, jak i w formule otwartej była bardzo utrudniona. Dlatego wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej zdecydowaliśmy, że nagramy moje najpopularniejsze szkolenia i udostępnimy je Państwu w formie pełnowartościowych wideoszkoleń. Pandemia się skończyła, a z tej formy podnoszenia swoich kompetencji korzysta coraz więcej osób.

Uprzedzając wątpliwości, wideoszkolenie to nie jest prezentacja e-learningowa podczas której widzicie Państwo jedynie slajdy i czytacie Państwo notatki. Wideoszkolenie to pełnowymiarowe szkolenie, podczas którego oprócz omawiania najważniejszych zasad i partii materiału odpowiadam także na pytania, które najczęściej były zadawane przez uczestników moich szkoleń. Uczestnik może z nich skorzystać w każdym czasie. Co więcej korzysta ze szkolenia we własnym tempie, a ważniejsze wątki może przewijać i wysłuchać kilkukrotnie.

Cały projekt ma nazwę „Efektywny kierownik”. Jest to pakiet 7 wideoszkoleń, które skierowane są do osób, które chciałyby zarządzać nowocześnie, skutecznie oraz dowiedzieć się w jaki sposób realizować kolejne etapy współpracy w relacji: kierownik – pracownik, przy wykorzystaniu sprawdzonych w administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań. Szkolenia są kierowane w szczególności do:

 • kierowników różnego szczebla z administracji publicznej,
 • szefów instytucji publicznych,
 • pracowników komórek kadrowych i personalnych uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Wierząc, że wychodzi to naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszam na powyższe wideoszkolenia!