Recenzja pt. „Urzędniku, przeczytaj” w Dzienniku Gazecie Prawnej

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazała się recenzja książki „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie” autorstwa Pawła Wosia. Oto ona:

„Uwielbiam książki Radosława Hancewicza. Bo nie boi się brać na warsztat tematów z pozoru mało spektakularnych. Ale kto wie, czy nie są to właśnie tematy dla wielu z nas najważniejsze.

Tytuł „Profesjonalna obsługa klienta” nie brzmi sexy. Zbyt wiele razy słyszeliśmy tę frazę korporacyjnej nowomowy odmienianą przez najróżniejsze przypadki. Spójrzmy jednak na podtytuł: „Radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie”. Już zaczyna świtać? To nie jest kolejny poradnik uczący tego, jak lepiej spławiać natrętnych petentów wydzwaniających do call center czy wciskać im kolejny gadżet, którego nie potrzebują. Hancewicz napisał poradnik dla sektora publicznego. Czyli dla tych dziesiątek tysięcy polskich urzędników, którzy codziennie obsługują setki tysięcy interesantów. I czują się przy tym zmęczeni, niedoceniani finansowo i zdemotywowani. A jednocześnie spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność: bo to od ich postawy zależy, jaką opinię o państwie będziemy mieli my, jego obywatele.

Lubię książki Hancewicza jeszcze z jednego powodu. Mam wrażenie, że naprawdę mają szansę do kogoś trafić. Bo autor nie jest jednym z tych mądrali reprezentujących wielkie firmy konsultingowe albo think tanki, które ex cathedra pouczają administrację publiczną, wytykając jej nieefektywność, brak elastyczności i organizacyjne absurdy. Z drugiej strony jego książki to coś więcej niż wewnętrzne biuletyny służby cywilnej, które pisane są takim językiem, że i tak nikt ich nie przeczyta. Hancewicz ma dobry dziennikarski warsztat i łączy go z bogatym doświadczeniem trenera służby cywilnej. Dzięki temu dobrze zna strony znajdujące się po obu stronach barykady: wie, co męczy samych urzędników, wie także, jakie oczekiwania mają wobec nich petenci (choć Hancewicz woli używać terminu „klienci”). Widać to było już w jego zeszłorocznej książce o tym, jak być skutecznym kierownikiem w instytucji publicznej.

„Profesjonalna obsługa..” ma wiele wartościowych fragmentów, które mogłyby służyć za dobrą rekomendację tej użytecznej pozycji. Ale najlepszym z nich jest autorska typologia klientów trudnych. Takich, których załatwić jest trudniej niż zazwyczaj (oraz zestaw sposobów radzenia sobie z nimi). Mamy więc np. klienta agresora, który już od progu krzyczy albo obraża „niedouczonych i odmawiających mu jego praw” urzędników. Zdaniem Hancewicza takich epitetów nie wolno brać do siebie, bo nie są one wymierzone w żadną osobę, lecz w całą administrację (która przecież bezduszna bywa nagminnie). Poza tym wchodząc w pyskówkę z interesantem, urzędnik od razu staje na straconej pozycji. Bo wykracza przeciwko podstawowej zasadzie swojego zawodu – czyli profesjonalizmowi do którego jest zobowiązany. W przeciwieństwie do klienta. Albo klient mądrala, który np. powtarza, że był za granicą i tam takie traktowanie byłoby nie do pomyślenia (do tego argumentu często posuwa się w urzędzie niżej podpisany mądrala). Takiego delikwenta według Hancewicza najlepiej przeciągnąć na swoją stronę. Prosząc go np. by swoje uwagi na temat funkcjonowania urzędu spisał na kartce i przekazał kierownictwu. Pozostali to: klient czaruś (strzec się go powinny zwłaszcza panie urzędniczki), klient zagubiony (ten kosztuje zazwyczaj więcej czasu niż pozornie trudniejszy agresor) albo klient showman.

Jasne, że „Profesjonalna obsługa klientów” Hancewicza nie jest pozycją dla wszystkich. Ale mówiąc szczerze, bardzo bym sobie życzył, żeby przeczytał ją każdy urzędnik, którego przyjdzie mi w przyszłości spotkać. Czego i Państwu życzę.”

(Dziennik Gazeta Prawna z 28 grudnia 2012 r.)

Recenzja w Przeglądzie Służby Cywilnej

W Przeglądzie Służby Cywilnej znalazła się recenzja książki pt. „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie” autorstwa Aleksandry Ciopińskiej, Głównego specjalisty w Wydziale Projektów Systemowych i Koordynacji Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oto ona:

„Przychodzi trudny klient do urzędu…

Pracując w administracji publicznej czasami zapominamy, że my także bywamy klientami innych urzędów. Czyż nie składamy PIT-ów, nie rejestrujemy samochodów, wyrabiamy paszportów? Na szczęście już coraz rzadziej zdarza się, że włączając się w chór niezadowolonych narzekamy, iż zostaliśmy obsłużeni niezgodnie z naszymi oczekiwaniami. Z drugiej strony, może i po wizycie w naszym urzędzie kilka osób też było niezadowolonych? Czy zadaliśmy sobie kiedykolwiek pytanie, jak ułatwić sobie i naszym klientom załatwianie spraw? Warto poszukać wskazówek co robić, by nasza postawa była jak najbardziej profesjonalna i przynosiła pożytek zarówno nam, jak i naszym klientom.

Książka Radosława Hancewicza pt. Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie (ss. 128) stanowi źródło wiedzy na temat doskonalenia skuteczności obsługi klientów. Ta książka może stanowić praktyczne uzupełnienie publikacji Departamentu Służby Cywilnej KPRM, które powstały w ramach projektu Klient w centrum uwagi administracji. Można wśród nich znaleźć wytyczne, jak zarządzać satysfakcją klienta, dobre praktyki z urzędów z całej Polski oraz wzory dokumentów możliwe do zastosowania w jednostce administracji publicznej. Działania na rzecz usprawnienia obsługi klienta w urzędach będą podejmowane także w kolejnym projekcie DSC, którego uruchomienie planowane jest w przyszłym roku.

Radosław Hancewicz napisał swoją publikację w stylu poradnika. Książka przywodzi na myśl amerykańskie pozycje, które czyta się łatwo i przyjemnie, niejednokrotnie z uśmiechem na ustach. Sam Autor jest ekspertem zawodowo zajmującym się doradzaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsługi klienta. Jego poprzednie publikacje, to Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów oraz Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania.

Ta zwięzła książka składa się z 4 niedługich rozdziałów. Już we wstępie dowiadujemy się, że urzędnik z „pierwszej linii frontu” jest m.in. „saperem, który musi co pewien czas rozbrajać bomby ludzkich emocji”, o czym niejednokrotnie w trakcie lektury możemy się przekonać. Pierwszy rozdział przynosi odpowiedź na pytanie, dlaczego trzeba i warto zajmować się profesjonalną obsługą klientów w instytucjach publicznych. Interesującymi wątkami w tym fragmencie książki są: test naszej empatii względem osób, które obsługujemy, oraz porównanie postaw sługi i dżentelmena jako dominujących w naszej mentalności. Z zestawienia wynika, że każdy z nas powinien przyjąć postawę „dżentelmena” (dotyczy to także kobiet), identyfikowaną jako najbardziej profesjonalna i pożądana. Autor przypomina także o sprzężeniu pomiędzy wizerunkiem urzędu i jakością obsługi klienta.

Kolejna część książki poświęcona została standardom zachowań w profesjonalnej obsłudze klienta. Autor przywołuje zarówno postawy, jakich nie powinniśmy powielać, jak i te, z których powinniśmy czerpać. Niejeden z nas stwierdzi, że to oczywiste, iż odbierając telefon przedstawiamy się z imienia i nazwiska i cierpliwie do końca wysłuchujemy, co dzwoniący chciałby nam powiedzieć. Ale to, co dla większości jest normą, nie dla wszystkich jest tak oczywiste, dlatego warto powtarzać jak mantrę te zasady, by niektóre stwierdzenia weszły nam w nawyk, a także stały się wzorem do naśladowania dla innych. Autor w tym miejscu wspomina także o podstawowych zasadach komunikacji i konieczności panowania nad naszą mową ciała i prezencją, o czym czasami każdemu z nas zdarza się zapomnieć. Także przestrzeganie savoir-vivre nie powinno być naszą dobrą wolą, a obowiązkiem. Autor podkreśla, że to od naszej postawy na co dzień zależy pozytywne postrzeganie urzędu.

Agresor, Gaduła, Mądrala, Zagubiony, Czaruś, Cwaniak, Showman, Poganiacz, Roszczeniowiec – to typy trudnych klientów, z którymi każdy z nas może mieć do czynienia w swojej pracy. Radosław Hancewicz ukazuje, jak radzić sobie z tego typu człowiekiem, by bez zbędnego stresu pomóc mu w załatwieniu sprawy. Autor tłumaczy także, że nie wszyscy, których moglibyśmy określić jako trudnych klientów, nimi są, dlatego warto zapoznać się z tym fragmentem książki. Ostatnia część książki traktuje o tym, jak zorganizować profesjonalną obsługę w urzędzie. Ekspert tym samym podejmuje próbę systematyzacji wiedzy na temat standardów działania instytucji, a także opisuje od czego zacząć przy ich tworzeniu.

Głównym mottem książki jest PROFESJONALIZM, który ma obowiązywać nie tylko pracowników bezpośrednio obsługujących klientów, ale także ich przełożonych i kierownictwo urzędu. Ta napisana przyjaznym językiem książka w całości przystaje do polskiej rzeczywistości. Jej mocną stroną jest duża użyteczność informacji zawartych w pierwszych trzech rozdziałach, które można zaimplementować zaraz po ich przeczytaniu. W publikacji znajduje się dużo trafnych spostrzeżeń, aż chciałoby się więcej przeczytać na temat problemów, z którymi się borykamy, i sposobów ich rozwiązywania. Z drugiej jednak strony budowa standardów obsługi klientów, zawarta w ostatniej części publikacji, opisana została jedynie informatywnie, tylko z krótkim opisem, jakie elementy powinny do nich należeć, a wydaje się, że to właśnie ten fragment mógłby najbardziej przyczynić się do udoskonalenia funkcjonowania urzędów. Dlatego wspomnę, że część z tych standardów została opisana w publikacji wydanej w ramach projektu Klient w centrum uwagi administracji, a zainteresowanym polecam skorzystanie z gotowych rozwiązań w niej zawartych.

Bez wątpienia powinniśmy ciągle doskonalić swoją wiedzę z zakresu współpracy z osobami, które chcą załatwić sprawy w naszych urzędach. Książka Radosława Hancewicza pt. Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie stanowi praktyczny przewodnik po meandrach obsługi klienta i z powodzeniem może pomóc w wypełnianiu naszych obowiązków. Społeczny odbiór naszej pracy zależy także od nas samych, dlatego warto zadać sobie pytanie: co mogę zrobić lepiej, by klienci byli bardziej zadowoleni i zaczęli nas jeszcze lepiej postrzegać? Odpowiednie wskazówki znajdziemy w tej książce.”

(Przegląd Służby Cywilnej z grudnia 2012 r.)