Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania

Jest pierwszym w Polsce praktycznym podręcznikiem, który w szczery, daleki od idealizowania i naiwności sposób opisuje problemy z zarządzaniem w warunkach instytucji publicznych w naszym kraju. Książka zawiera ponad 250 porad i podpowiedzi, które mogą poprawić zarządzanie tak, by stało się efektywne i skuteczne. Można je wykorzystać zarówno w urzędach administracji samorządowej, urzędach wchodzących w skład Służby Cywilnej, agencjach rządowych, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, a nawet w jednostkach ochrony zdrowia czy jednostkach oświaty.

Continue reading

Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie

Jest propozycją dla wszystkich, którzy sami bezpośrednio obsługują klientów, ale także dla tych którzy taką obsługę nadzorują jako bezpośredni przełożeni lub szefowie instytucji, bo przecież za obsługę odpowiadamy wszyscy! Ma ona pomóc zrozumieć, czego się dziś oczekuje od pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą w urzędzie oraz jak taka obsługa powinna być zorganizowana, żeby jak najbardziej ułatwiała pracę i podnosiła u obywateli przekonanie, że instytucja działa profesjonalnie. Znajdziesz w niej szereg narzędzi i proponowanych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć osobistą skuteczność obsługi klienta, w tym także tzw. klienta trudnego, co powinno się przełożyć na większe poczucie satysfakcji z wykonywania tej pracy, która jest jedną z najtrudniejszych w każdym urzędzie.

Continue reading