Z moich szkoleń korzystały m.in.:

Instytucje o charakterze centralnym

• Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [REFERENCJE] [REFERENCJE 2] [REFERENCJE 3] [REFERENCJE 4]

• Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Białymstoku

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [REFERENCJE]

• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [REFERENCJE]

• Ministerstwo Gospodarki [REFERENCJE]

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

• Ministerstwo Środowiska [REFERENCJE]

• Ministerstwo Zdrowia

• Główny Inspektorat Farmaceutyczny [REFERENCJE] [REFERENCJE 2] [REFERENCJE 3]

• Komenda Główna Straży Granicznej

• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

• Krajowa Szkoła Administracji Publicznej [REFERENCJE] [REFERENCJE 2] 

• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

• Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [REFERENCJE] [REFERENCJE 2] [REFERENCJE 3]

• Urząd Lotnictwa Cywilnego [REFERENCJE]

• Urząd Komunikacji Elektronicznej [REFERENCJE] [REFERENCJE 2] [REFERENCJE 3]

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

• Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych [REFERENCJE]

• Urząd do Spraw Cudzoziemców

 

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii [REFERENCJE]

• Główny Inspektorat Transportu Drogowego

• Główny Inspektorat Weterynarii [REFERENCJE]

• Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Centrala [REFERENCJE]

• Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach [REFERENCJE]

• Archiwum Akt Nowych w Warszawie

• Narodowe Archiwum Cyfrowe

• Agencja Rezerw Materiałowych

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

• Agencja Rynku Rolnego [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Regionalne instytucje wchodzące w skład służby cywilnej

• Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [REFERENCJE] [REFERENCJE 2] [REFERENCJE 3]

• Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku [REFERENCJE]

• Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

• Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie [REFERENCJE]

• Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

• Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

• Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy

• Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku [REFERENCJE]

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie [REFERENCJE]

• Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku [REFERENCJE]

• Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

• Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

• Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku [REFERENCJE]

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach [REFERENCJE]

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

• Urząd Statystyczny w Warszawie

• Urząd Statystyczny w Krakowie

• Urząd Statystyczny w Katowicach [REFERENCJE]

• Urząd Statystyczny w Lublinie [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Urząd Statystyczny w Bydgoszczy [REFERENCJE]

• Kuratorium Oświaty w Kielcach [REFERENCJE]

• Kuratorium Oświaty w Gdańsku

• Kuratorium Oświaty w Białymstoku

• Kuratorium Oświaty w Poznaniu [REFERENCJE]

• Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie [REFERENCJE]

• Urząd Morski w Słupsku [REFERENCJE]

• Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie [REFERENCJE]

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

• Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku [REFERENCJE]

• Izba Skarbowa w Olsztynie [REFERENCJE]

• Izba Skarbowa w Białymstoku [REFERENCJE]

• Izba Skarbowa w Rzeszowie

• Izba Celna w Olsztynie

• Podlaski Oddział Straży Granicznej

• Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku [REFERENCJE]

• Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

• II Urząd Skarbowy w Białymstoku

• Urząd Skarbowy w Grójcu

• Urząd Skarbowy w Białobrzegach

• Urząd Skarbowy w Iławie

• Urząd Skarbowy w Nowej Soli [REFERENCJE]

• Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim

• Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu [REFERENCJE]

• Urząd Skarbowy w Giżycku [REFERENCJE]

• Urząd Skarbowy w Śremie [REFERENCJE]

• Urząd Skarbowy w Choszcznie [REFERENCJE]

• Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim [REFERENCJE]

• Urząd Skarbowy w Ostródzie

• II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Wymiar sprawiedliwości

• Sąd Apelacyjny w Białymstoku [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Sąd Apelacyjny w Lublinie [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Sąd Okręgowy w Białymstoku [REFERENCJE]

• Sąd Okręgowy w Olsztynie [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Sąd Okręgowy w Łomży [REFERENCJE]

• Sąd Okręgowy w Suwałkach [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• Sąd Okręgowy w Radomiu [REFERENCJE]

• Sąd Okręgowy w Toruniu

• Sąd Okręgowy w Zamościu

• Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

• Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe [REFERENCJE]

• Sąd Rejonowy w Augustowie

• Sąd Rejonowy w Białymstoku [REFERENCJE]

• Sąd Rejonowy w Biłgoraju

• Sąd Rejonowy w Ciechanowie

• Sąd Rejonowy w Elblągu [REFERENCJE]

• Sąd Rejonowy w Kwidzynie [REFERENCJE]

• Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [REFERENCJE]

• Sąd Rejonowy w Nowej Soli

• Sąd Rejonowy w Olsztynie

• Sąd Rejonowy w Ostródzie

• Sąd Rejonowy w Suwałkach [REFERENCJE]

• Sąd Rejonowy w Szczytnie

• Sąd Rejonowy w Wyszkowie [REFERENCJE]

• Sąd Rejonowy w Zamościu [REFERENCJE]

• Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Instytucje samorządowe

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach [REFERENCJE]

• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

• Starostwo Powiatowe w Słupsku

• Starostwo Powiatowe w Białymstoku

• Urząd Miejski w Krakowie

• Urząd Miasta Leszna [REFERENCJE]

• Urząd Miejski w Białymstoku

• Urząd Miejski w Mińsku Mazowieckim [REFERENCJE]

• Urząd Miejski w Radomiu

• Urząd Miasta i Gminy Mrozy

• Urząd Gminy w Zabłudowie

• Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

• Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie [REFERENCJE]

• Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

• Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku [REFERENCJE]

• Powiatowy Urząd Pracy w Iławie [REFERENCJE]

• Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

• Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

• Urząd Miejski w Gdańsku

Inne instytucje

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi

• Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Krakowie

• Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie

• Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

• Zakład Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Zielonej Górze

• Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Białymstoku [REFERENCJE]

• Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr w Krakowie

• Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu

• Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr [REFERENCJE]

• Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna

• Asylon Ośrodek Psychoedukacyjny

• Europejskie Centrum Kształcenia Eureka z Lublina

• ITC Centrum Szkoleniowe z Krakowa [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]

• AP Edukacja z Łodzi

• Demos Polska [REFERENCJE]

• Publiczni.pl [REFERENCJE]

• Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr

• ZETO Białystok

• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie [REFERENCJE]

• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach

• StrictWise z Warszawy

• Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach