Szkolenia dla Służby Cywilnej

Szanowni Państwo

Do tej pory przeprowadziłem blisko 4000 godzin zajęć szkoląc urzędników różnych instytucji. Prowadzę szkolenia o bardzo różnej tematyce. Poniższe tematy, jak i programy tych szkoleń, które w razie zainteresowania chcę Państwu zaproponować, są oczywiście przykładowe i większość z nich można zmodyfikować pod Państwa indywidualne potrzeby.

W 2016 r. chcę Państwu zaproponować realizację następujących szkoleń, które do tej pory najczęściej realizowałem w urzędach wchodzących w skład Służby Cywilnej:

1. Nowe zasady przeprowadzania ocen w służbie cywilnej [Pobierz program]

2. Nowe zasady opisywania i wartościowania stanowisk pracy [Pobierz program]

3. Od administrowania do zarządzania – jak zwiększyć efektywność pracowników w instytucji publicznej [Pobierz program]

4. Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie [Pobierz program]

5. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w Służbie Cywilnej [Pobierz program]

6. Zarządzanie czasem i efektywność w organizowaniu zadań w pracy urzędnika [Pobierz program]

7. Czy można skutecznie motywować urzędników nie mając pieniędzy? Materialne i niematerialne narzędzia motywowania w instytucjach publicznych [Pobierz program]

8. Rozmowa oceniająca – jak uczynić ją skutecznym narzędziem zarządzania? [Pobierz program]

9. Skuteczna komunikacja interpersonalna, asertywność oraz pozytywna manipulacja w służbie każdego urzędnika [Pobierz program]

 

Z moich szkoleń korzystały dotychczas m.in.:

 • Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Centrala [REFERENCJE]
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie [REFERENCJE]
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach [REFERENCJE]
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu [REFERENCJE]
 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie [REFERENCJE]
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku [REFERENCJE]
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach [REFERENCJE]
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
 • Izba Skarbowa w Olsztynie [REFERENCJE]
 • Izba Skarbowa w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Izba Skarbowa w Rzeszowie
 • Izba Celna w Olsztynie
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej

Oprócz urzędów wchodzących w skład Służby Cywilnej z moich szkoleń korzystały m.in.:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej [REFERENCJE]
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]
 • Agencja Rynku Rolnego [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Krakowie
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Olsztynie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach [REFERENCJE]
 • Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Krakowie
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Urząd Miasta Leszna [REFERENCJE]
 • Urząd Morski w Słupsku [REFERENCJE]
 • Urząd Miasta w Białymstoku
 • Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim [REFERENCJE]
 • Urząd Miasta i Gminy Mrozy
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie [REFERENCJE]
 • Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku [REFERENCJE]
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie [REFERENCJE]
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju
 • Sąd Rejonowy w Ciechanowie
 • Sąd Rejonowy w Elblągu [REFERENCJE]
 • Sąd Rejonowy w Kwidzynie [REFERENCJE]
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [REFERENCJE]
 • Sąd Rejonowy w Nowej Soli
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Sąd Rejonowy w Ostródzie
 • Sąd Rejonowy w Suwałkach [REFERENCJE]
 • Sąd Rejonowy w Szczytnie
 • Sąd Rejonowy w Wyszkowie [REFERENCJE]
 • Sąd Rejonowy w Zamościu [REFERENCJE]
 • Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Wśród innych tematów szkoleniowych, którymi się zajmuję są:

 

Budowa pozytywnego wizerunku instytucji publicznej

 

Organizowanie i nadzorowanie profesjonalnej obsługi w urzędzie

 

Zarządzanie przepływem informacji w urzędzie

 

Efektywna autoprezentacja i skuteczne wystąpienia publiczne