Szkolenia dla pozostałych instytucji

Szanowni Państwo

Do tej pory przeprowadziłem blisko 4000 godzin zajęć szkoląc urzędników różnych instytucji. Prowadzę szkolenia o bardzo różnej tematyce. Poniższe tematy, jak i programy tych szkoleń, które w razie zainteresowania chcę Państwu zaproponować, są oczywiście przykładowe i większość z nich można zmodyfikować pod Państwa indywidualne potrzeby.

W 2016 r. chcę Państwu zaproponować realizację następujących szkoleń, które do tej pory najczęściej realizowałem w instytucjach publicznych:

1. Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy – jak realnie i skutecznie wprowadzić ten system w urzędzie? [Pobierz program]

2. Ocena okresowa w urzędzie – jak sprawić żeby nie była fikcją? [Pobierz program]

3. Od administrowania do zarządzania – jak zwiększyć efektywność pracowników w instytucji publicznej [Pobierz program]

4. Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie [Pobierz program]

5. Zarządzanie czasem i efektywność w organizowaniu zadań w pracy urzędnika [Pobierz program]

6. Czy można skutecznie motywować urzędników nie mając pieniędzy? Materialne i niematerialne narzędzia motywowania w instytucjach publicznych [Pobierz program]

7. Rozmowa oceniająca – jak uczynić ją skutecznym narzędziem zarządzania? [Pobierz program]

8. Skuteczna komunikacja interpersonalna, asertywność oraz pozytywna manipulacja w służbie każdego urzędnika [Pobierz program]

 

Z moich szkoleń spośród instytucji nie wchodzących w skład Służby Cywilnej, wymiaru sprawiedliwości czy nie będących jednostką samorządową korzystały dotychczas m.in.:

 • Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • Zakład Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Zielonej Górze
 • Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr w Krakowie
 • Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu
 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr [REFERENCJE]
 • Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 • Asylon Ośrodek Psychoedukacyjny
 • Europejskie Centrum Kształcenia Eureka z Lublina
 • ITC Centrum Szkoleniowe z Krakowa [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]
 • AP Edukacja z Łodzi
 • Demos Polska [REFERENCJE]
 • Publiczni.pl [REFERENCJE]
 • Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr
 • ZETO Białystok
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie [REFERENCJE]
 • StrictWise z Warszawy
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach

Z moich szkoleń korzystały także m.in.:

 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie [REFERENCJE] 
 • Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie [REFERENCJE]
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie [REFERENCJE]
 • Izba Skarbowa w Olsztynie [REFERENCJE]
 • Izba Skarbowa w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Izba Skarbowa w Rzeszowie
 • Izba Celna w Olsztynie
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej
 • Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]
 • I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
 • II Urząd Skarbowy w Białymstoku
 • Urząd Skarbowy w Grójcu
 • Urząd Skarbowy w Białobrzegach
 • Urząd Skarbowy w Iławie
 • Urząd Skarbowy w Nowej Soli [REFERENCJE]
 • Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim
 • Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu [REFERENCJE]
 • Urząd Skarbowy w Giżycku [REFERENCJE]
 • Urząd Skarbowy w Śremie [REFERENCJE]
 • Urząd Skarbowy w Choszcznie [REFERENCJE]
 • Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim [REFERENCJE]
 • II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach [REFERENCJE]
 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Krakowie
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Urząd Morski w Słupsku [REFERENCJE]
 • Urząd Miasta w Białymstoku
 • Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim [REFERENCJE]
 • Urząd Miasta i Gminy Mrozy
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie [REFERENCJE]
 • Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku [REFERENCJE]
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Sąd Apelacyjny w Białymstoku [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]
 • Sąd Apelacyjny w Lublinie [REFERENCJE]
 • Sąd Okręgowy w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Sąd Okręgowy w Olsztynie [REFERENCJE] [REFERENCJE 2]
 • Sąd Okręgowy w Łomży [REFERENCJE]
 • Sąd Okręgowy w Suwałkach [REFERENCJE]
 • Sąd Okręgowy w Zamościu
 • Sąd Okręgowy w Radomiu
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy w Białymstoku [REFERENCJE]
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Sąd Rejonowy w Szczytnie
 • Sąd Rejonowy w Kwidzynie
 • Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Sąd Rejonowy w Augustowie
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
 • Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Wśród innych tematów szkoleniowych, którymi się zajmuję są:

 

Budowa pozytywnego wizerunku instytucji publicznej

 

Organizowanie i nadzorowanie profesjonalnej obsługi w urzędzie

 

Zarządzanie przepływem informacji w urzędzie

 

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucji publicznej

 

Efektywna autoprezentacja i skuteczne wystąpienia publiczne