„Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania”

Moja druga książka pt. „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania”, już w dniu premiery stała się bestsellerem Wydawnictwa Onepress. Serdecznie za to dziękuję wszystkim Czytelnikom którzy po nią sięgnęli

Książka jest pierwszym w Polsce praktycznym podręcznikiem, który w szczery, daleki od idealizowania i naiwności sposób opisuje problemy z zarządzaniem w warunkach instytucji publicznych w naszym kraju. Książka zawiera ponad 250 porad i podpowiedzi, które mogą poprawić zarządzanie tak, by stało się efektywne i skuteczne. Można je wykorzystać zarówno w urzędach administracji samorządowej, urzędach wchodzących w skład Służby Cywilnej, agencjach rządowych, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, a nawet w jednostkach ochrony zdrowia czy jednostkach oświaty.

To książka, w której NIE ma:

 • bardzo skomplikowanych teorii i narzędzi zarządzania (bo zazwyczaj najlepsze są proste rozwiązania),
 • przykładów z sektora biznesowego lub książek zachodnich (bo zazwyczaj nijak mają się one do naszych realiów).

Z drugiej strony pozycja ta uświadamia, jak niewiele trzeba, żeby być skutecznym menedżerem. Powinni ją przeczytać wszyscy szefowie i wszyscy kierownicy z polskich instytucji publicznych. Dobrze mieć ją stale na biurku i co dzień do niej wracać!

W książce opisano następujące zagadnienia:

 • Niezbędne kompetencje kierownika w instytucji publicznej
 • Planowanie i zarządzanie przez cele
 • Organizowanie pracy i delegowanie
 • Kierowanie i motywowanie
 • Przywództwo i odwaga kierownicza
 • Nadzorowanie
 • Rozliczanie
 • Budowanie zespołu
 • Ocenianie
 • Komunikowanie w zespole
 • Rekrutowanie i wprowadzanie nowych pracowników
 • Szkolenie i rozwijanie podwładnych

Patronat medialny nad książką: Związek Miast Polskich, Serwis Publiczni.pl, Miesięcznik Personel i Zarządzanie oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy.

[ZOBACZ RECENZJE #1][ZOBACZ RECENZJE #2]

[KUP KSIĄŻKĘ U WYDAWCY] 

Opinie o książce

 

„Nic tak bardzo nie stanowi o sukcesie lub porażce w dzisiejszym świecie, jak ludzie, z którymi przyszło nam pracować. I o ludziach jest właśnie ta książka. O pracownikach administracji publicznej, pracujących najczęściej w mniejszych lub większych zespołach, ich marzeniach, aspiracjach i frustracjach. I o ludziach kierujących innymi. Ci ostatni wywodzą się z równego szeregu szarych pracowników, jednak pewnego dnia muszą stanąć przed tym szeregiem i zacząć dowodzić.

Jak nie dać się złapać w różne pułapki, jak poprowadzić zespół do bitwy, jak obudzić w innych motywację i jak utrzymać ducha walki – o tym i o innych elementach zarządzania ludźmi pisze autor, który od wielu lat pracuje w administracji i posiada doskonałą umiejętność przystosowywania teorii zarządzania zasobami ludzkimi do realiów administracji. Tej książki nie można przeczytać jeden raz – powinna ona stać blisko biurka każdego kierującego najskromniejszym choćby zespołem i towarzyszyć mu w codziennych rozterkach oraz pracy nad sobą.”

Małgorzata Bywanis-Jodlińska,
dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

„Bardzo dobra pozycja traktująca o zarządzaniu organizacją, w tym instytucją publiczną – bez nadmiaru teorii, a przeciwnie, z dobrymi radami praktycznymi, szczególnie cennymi w czasach kryzysu w zakresie budowania „kultury narzędzi motywacyjnych” czy też konieczności rozwijania kompetencji przywódczych przez kierowników instytucji publicznych. Zarządzanie dotyczy ludzi, warto więc zapoznać się z tą pozycją i przyjąć odpowiedzialność za podległych pracowników, którymi kierujemy, gdy zarządzamy instytucjami publicznymi.

Tomasz Kałużny,
prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, instytucji publicznej objętej projektem Modernizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

 

„Książka autorstwa Radosława Hancewicza stanowi bardzo udane kompendium praktycznych wskazówek dla pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej. Prosty język przekazu oraz liczne przykłady pozytywnych i negatywnych zachowań kierowniczych niewątpliwie dodają jej atrakcyjności. Książkę polecam wszystkim pracownikom administracji publicznej, zarówno zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, jak i planującym taką ścieżkę rozwoju.

Kamil Mroczka,
kierownik Oddziału Zarządzania Kadrami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.