Co powinno się znaleźć w diagnozie ZZL wymaganej zarządzeniem Szefa S.C. w sprawie standardów ZZL?

REDAKCJA: Dlaczego sporządzenie diagnozy ZZL w każdym urzędzie jest takie ważne? Radosław Hancewicz: Obowiązek opracowania w urzędzie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL), który wynika z ustawy o służbie cywilnej i został potwierdzony w Zarządzeniu Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z 30 maja 2012 r. pociąga za sobą konieczność sporządzenia diagnozy ZZL w urzędzie. RED: Jak […]

Problemy naborów w instytucjach publicznych, konsekwencje ich nieprawidłowego prowadzenia oraz propozycje rozwiązań

Brak profesjonalizmu przy naborze na stanowiska urzędnicze w instytucjach publicznych może skutkować dwoma poważnymi następstwami. Po pierwsze, wiele z tych instytucji – poprzez własną niefrasobliwość na tym polu – stwarza sobie dodatkowe problemy, zamiast uzyskać poprawę jakości i wyników pracy w efekcie przeprowadzenia właściwej rekrutacji. Po drugie, nieprofesjonalne prowadzenie naboru bardzo negatywnie wpływa na wizerunek […]

Jaka jest rola informacji zwrotnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi w urzędzie?

Informacja zwrotna udzielana pracownikom jest z jednej strony jedną z ważniejszych czynności związanych z zarządzaniem ludźmi, a z drugiej jedną z częściej lekceważonych funkcji kierowniczych w administracji publicznej. Tymczasem doczekała się konkretnego zapisu w Standardach Zarządzania Zasobami Ludzkimi wydanych przez Szefa Służby Cywilnej i każda instytucja ma obowiązek zajęcia się tym obszarem. Dlaczego udzielanie informacji […]

Dlaczego szkoda mi kadrowych w administracji publicznej?

Osoby pełniące funkcje kierownicze często zarzucają osobom pracującym w kadrach, że te zawracają im głowę, próbując zaangażować do zadań takich jak przeprowadzenie naboru, rozwój pracowników czy poprawne przeprowadzenie ocen okresowych. Twierdzą, że to przecież zadania kadrowców, a nie ich, bo oni są „od roboty merytorycznej”. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie – to kadrowcy często wykonują nie […]

Nabory w instytucjach publicznych – wg Radosława Hancewicza

RED: W swoim najnowszym artykule pisze Pan o naborach do urzędów. Podoba mi się Pana spojrzenie z nieco innej perspektywy, ale tradycyjnie trochę podrążę temat. Na pewno rozdmuchane wymagania niezbędne w opisach stanowisk pracy, w tym dotyczący liczby przepracowanych lat to efekt sporządzania tych opisów pod wartościowanie osób, a nie stanowisk… czytaj dalej

Program zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie służby cywilnej

Każdy urząd wchodzący w skład służby cywilnej powinien opracować program zarządzania zasobami ludzkimi, w którym opisze planowane działania w tym zakresie, które będzie podejmował w trzyletniej perspektywie. Obowiązek ten spędza sen z powiek wielu szefów oraz osób wyznaczonych przez nich do sporządzenia takiego dokumentu. Z jednej strony mało kto wie, jak taki program poprawnie sporządzić, […]

Urzędy a programy zarządzania zasobami ludzkimi – Problemy i dylematy

Rozmowa opublikowana w Przeglądzie Służby Cywilnej nr 6/2013 r. (27) Z Radosławem Hancewiczem rozmawia Wojciech Zieliński, zastępca dyrektora DSC KPRM Co sprawiało urzędom, z którymi Pan pracował, największe trudności przy opracowywaniu programów zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)? Pierwszym i podstawowym problemem było to, w jaki sposób zabrać się do pisania programu ZZL, jak to zorganizować w urzędzie […]