Wartościowanie stanowisk pracy – wywiad z Radosławem Hancewiczem z portalu www.sluzbacywilna.info.pl

RED: W jaki sposób przygotować się do sporządzenia opisów stanowisk pracy? Radosław Hancewicz: Jeśli jest to stanowisko nowotworzone należy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie będą wykonywane na nim zadania. Można się posiłkować regulaminem organizacyjnym czy przepisami aktów prawnych, pamiętając jednak, żeby ich nie przepisywać. Projekt powinien przygotowywać bezpośredni przełożony opisywanego stanowiska, który powinien wiedzieć jakiego […]

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy – czy rzeczywiście może być przydatne w administracji publicznej?

System opisów i wartościowania stanowisk pracy budzi w administracji publicznej spore emocje. W służbie cywilnej jest obecny od 2007 roku, w sądach wdrażany jest obecnie, choć z różną dynamiką, a w administracji samorządowej wszystko zależy od lokalnych włodarzy, którzy mają w tym zakresie swobodę i z których niektórzy decydują się na jego stosowanie. Dlaczego jest […]